Ποιοι είμαστε

 Lean Management - Σεμινάρια Πωλήσεων είναι εταιρεία διοργάνωσης ανοιχτών και ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων πωλήσεων.

Στόχος και όραμά μας είναι να επανασυνδέσουμε τους πελάτες μας με τους εταιρικούς και προσωπικούς στόχους τους.

Διοργανώνουμε ανοιχτά σεμινάρια πωλήσεων και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια πωλήσεων, κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα, προμηθεύουμε επαγγελματικά βιβλία πωλήσεων, διοργανώνουμε δυναμικά σεμινάρια πωλήσεων με σκοπό να πετύχουμε μαζί σας μια εδραιωμένη εταιρική και προσωπική υπεροχή.

Τα ανοιχτά σεμινάρια που διοργανώνουμε γίνονται γνωστά στους ενδιαφερόμενους (εταιρείες και στελέχη) μέσω fax και emails.

Τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια πωλήσεων που διοργανώνουμε, μετά από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος, καταρτίζονται και υλοποιούνται με βάση τις ειδικές, τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Παρέχουμε ιδιαίτερα μαθήματα σε επιχειρηματίες και στελέχη, είτε μεμονωμένα, είτε σε μικρά groups.

Προμηθεύουμε επιλεγμένα επαγγελματικά βιβλία τους πελάτες μας.

Διοργανώνουμε δυναμικά συνέδρια πωλήσεων, με έντονη εμπορική και εκπαιδευτική διάρθρωση.

Σολωμού 39, 10681, Αθήνα
Τ: 2107667288
Κ: 6945718888
info@e-management.gr
www.e-management.gr